Phần mềm kế toán HTX HTC-Accounting

Phần mềm Kế toán HTX HTC-Accounting là một phần mềm chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác kế toán cho các HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp được HTX Công nghệ Thông tin Huế thiết kế và xây dựng từ năm 2011. Phần mềm Kế toán HTX HTC-Accounting được đội ngũ chuyên môn trên 12 năm kinh nghiệm khảo sát, phân tích thiết kế và xây dựng, bảo đảm phù hợp với quy trình nghiệp vụ của công tác kế toán hợp tác xã; sử dụng ngôn từ, thuật ngữ chính xác, dễ hiểu, giúp các cán bộ kế toán HTX có trình độ chuyên môn khác nhau dễ dàng tiếp cận sử dụng phần mềm.

Hệ thống truy suất sản phẩm HTC-Travel

Hệ thống truy suất nguồn gốc sản phẩm, đang áp dụng tại HTX sản xuất và kinh doanh Bưởi Chí Đám tỉnh Phú Thọ.

Hệ thống tổng hợp báo cáo đa cấp liên thông HTC-SmaRep

Hệ thống tổng hợp báo cáo đa cấp liên thông HTC-SmaRep đang áp dụng cho Liên Minh HTX Thừa Thiên Huế

Hệ thống quản lý truy suất nguồn gốc gỗ HTC-TreeTra

-Hệ thống Quản lý truy xuất nguồn gốc gỗ là một bộ công cụ hỗ trợ toàn diện cho việc truy xuất nguồn gốc gỗ sản xuất sản phẩm mộc từ rừng đến nhà máy,trong nhà máy và đến khi xuất bán sản phẩm mộc.Hệ thống giúp chuẩn hóa quy trình ISO về quản lý và truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ đắc lực cho công tác xác nhận, kiểm chứng để làm căn cứ cấp các chứng chỉ rừng.Ngoài ra hệ thống còn hướng đến xây dựng cộng đồng tra cứu các thông tin về rừng, chứng chỉ rừng; hỗ trợ tiến thương mại trong ngành gỗ và chế biến gỗ.

Hệ thống Quản lý Giám sát Chi trả dịch vụ môi trường rừng trên nền GIS HTC-WebGIS

Xây dựng Hệ thống Trực tuyến cơ sở dữ liệu Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, cho phép theo dõi, giám sát tuần tra trực quan thời gian thực qua bản đồ điện tử, hệ thống tống hợp báo cáo tự động và linh hoạt.

Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát, đánh giá chất lượng HTC-ARP

Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ cũng như lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công vụ, công chức. Ngày 18/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Trước đó, năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/1/2008 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Trong năm 2013, nhiều thành đã ban hành các chỉ thị liên quan đến việc tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Vì thế, cần thiết cần phải có các giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt để quản lý thời gian cũng như đánh giá chất lượng làm việc của công chức.

Trang [1]

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HUẾ

Địa chỉ: 18A Nguyễn Thiện Kế, Thành Phố Huế
Điện thoại: 0914.325.595,  0902.146.977
Email: contact@huetechcoop.com