GIỚI THIỆU

Hợp tác xã Công Nghệ Thông Tin Huế được thành lập vào năm 2010 với mục đích góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế tập thể nước nhà. Qua nhiều năm làm việc phát triển các phần mềm hỗ trợ cho các HTX với đội ngũ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm. Và cũng là một HTX nên chúng tôi hiểu rõ về thực tại các HTX để có thể hỗ trợ các HTX được tốt hơn. Chúng tôi luôn luôn hướng sản phẩm đến người sử dụng là những người ít được tiếp xúc với công nghệ thông tin, thậm chí là những người chưa tiếp xúc với công nghệ thông tin vẫn có thể dễ dàng tiếp cận. Chúng tôi luôn hướng sản phẩm theo hướng người sử dụng một cách đơn giản và hiệu quả nhất, hỗ trợ các HTX ứng dụng CNTT vào công việc quản lý, sản xuất cùng đất nước phát triển nền kinh tế 4.0