Kết nối cung cầu qua sàn thương mại điện tử kinh tế hợp tác

Sau hơn 1 năm triển khai, sàn thương mại điện tử kinh tế hợp tác của Liên minh HTX tỉnh TT Huế đã tích hợp hiệu quả dữ liệu thông tin nông sản để kết nối, tìm đầu ra cho sản phẩm các HTX, làng nghề, cơ sở sản xuất và hộ nông dân. Sàn thương mại điện tử đi vào hoạt động, tạo nhiều thuận lợi trong kết nối cung cầu, hạn chế tiếp xúc, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN