Phần mềm kế toán HTX

Phần mềm Kế toán HTX HTC-Accounting là một phần mềm chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác kế toán cho các HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp được HTX Công nghệ Thông tin Huế thiết kế và xây dựng từ năm 2009. 

Phần mềm được thiết kế theo:

 - Chế độ Kế toán HTX hiện hành:
- Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán HTX, Liên hiệp HTX;
- Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 ủa Bộ Tài chính (hiệu lực 01/01/2017);
- Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn và điệu kiện của Phần mềm Kế toán;
- Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 
 
Phần mềm Kế toán HTX HTC-Accounting được đội ngũ chuyên môn trên 20 năm kinh nghiệm khảo sát, phân tích thiết kế và xây dựng, bảo đảm phù hợp với quy trình nghiệp vụ của công tác kế toán hợp tác xã; sử dụng ngôn từ, thuật ngữ chính xác, dễ hiểu, giúp các cán bộ kế toán HTX có trình độ chuyên môn khác nhau dễ dàng tiếp cận sử dụng phần mềm. Cụ thể:
 
 - Về công nghệ: Phần mềm được xây dựng trên một trong những công nghệ mới nhất của Microsoft, được thiết kế theo cấu trúc mở, không phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu – dễ dàng tiếp cận và nâng cấp về sau. Phần mềm có thể triển khai trên một máy đơn lẻ hoặc triển khai trên nhiều máy có nối mạng theo mô hình khách - chủ.

 - Về giao diện: với kinh nghiệm triển khai rất nhiều sản phẩm tin học hóa, thấu hiểu được tâm lý của người sử dụng ở các cấp độ khác nhau; giao diện được thiết kế hướng đến người sử dụng dù chưa tiếp xúc với phần mềm bao giờ cũng có thể dễ dàng sử dụng; cho phép người sử dụng rất thuận tiện nhập các chứng từ đầu vào của tất cả các nghiệp vụ kế toán. Một số nghiệp vụ có tính quy luật (kết chuyển cuối kỳ, tính giá vốn hàng bán…) sẽ được chương trình tự động thực hiện khi có sự kích hoạt của người dùng. HTC-Accounting cho phép làm việc song song với nhiều loại tiền tệ khác nhau, tự động tính chênh lệch tỉ giá.
 
 - Về nghiệp vụ: Dễ dàng tạo lập tất cả các chứng từ nghiệp vụ phát sinh trong HTX, giúp HTX theo dõi xuyên suốt các hoá đơn quá trình mua bán hàng đối với các khách hàng và nhà cung cấp. Cho phép tính giá trị hàng tồn kho theo nhiều phương pháp, quản lý tài sản cố định một cách linh hoạt, tự động lập báo cáo theo dõi thuế thu nhập, theo dõi và quản lý công nợ. Cho phép người sử dụng tìm kiếm các chứng từ phát sinh một cách nhanh chóng.
 
 - Về báo cáo: Đa dạng, cung cấp đầy đủ chứng từ, sổ sách, báo cáo tuân thủ quy định do Bộ Tài Chính ban hành (50 mẫu báo cáo). Ngoài ra hệ thống còn nhiều sổ sách báo cáo giúp người dùng quản lý, theo dõi chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, doanh nghiệp. Phần mềm còn hỗ trợ kết xuất báo cáo, sổ sách ra Microsoft Excel, Microsoft Word,... 

Hệ thống báo cáo được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ web-based (XML, XSL, HTML). Đây là một ưu điểm của sản phẩm mà các phần mềm kế toán khác không có được, giải pháp này cho phép khách hàng xem báo cáo thông qua mạng Internet nếu có nhu cầu.
 
 - Về bảo mật: Có tính bảo mật cao, phân quyền cho người sử dụng tới từng phân hệ, chứng từ, chức năng, báo cáo. Cho phép theo dõi và ghi lại quá trình thao tác của người dùng, rất hữu ích cho người Quản trị hệ thống.          
Ngoài ra phần mềm cung cấp nhiều tính năng hữu ích khác: như tự động sao lưu dữ liệu giúp người sử dụng hoàn toàn yên tâm về các thành quả của mình, tự động dọn dẹp ổ cứng, tự động đồng bộ phiên bản sau này mỗi khi cập nhật phiên bản mới; kết chuyển số liệu sang chương trình HTKK thuế; khóa tạm thời hệ thống, tự động giới hạn định khoản một số nghiệp vụ,...

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN