Truy xuất nguồn gốc gỗ
*Giới thiệu:
-Hệ thống Quản lý truy xuất nguồn gốc gỗ là một bộ công cụ hỗ trợ toàn diện cho việc truy xuất nguồn gốc gỗ sản xuất sản phẩm mộc từ rừng đến nhà máy,trong nhà máy và đến khi xuất bán sản phẩm mộc.Hệ thống giúp chuẩn hóa quy trình ISO về quản lý và truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ đắc lực cho công tác xác nhận, kiểm chứng để làm căn cứ cấp các chứng chỉ rừng.Ngoài ra hệ thống còn hướng đến xây dựng cộng đồng tra cứu các thông tin về rừng, chứng chỉ rừng; hỗ trợ tiến thương mại trong ngành gỗ và chế biến gỗ
-Hệ thống phục vụ cho các đối tượng sau:
+Cán bộ công ty: là những người được phân công cập nhật số liệu, theo dõi, quản lý từ khâu nhập nguyên liệu cho đến khi xuất bản sản phẩm mộc
+Lái xe: có trách nhiệm người vận chuyển nguyên liệu từ rừng đến xưởng sản xuất
+Thành viên: là người có nhu cầu mua hoặc người bán gỗ
+Quản trị hệ thống: người có quyền cao nhất trong hệ thống; cấp phát quyền cho các đối tượng người sử dụng
+Công cộng: tất cả người dùng Internet đều có thể truy cập địa chỉ web và tra cứu các thông tin về nhu cầu mua, bán gỗ,các thông tin về chủ rừng,...
*Danh sách các công việc:
-Về nghiệp vụ:
+Tuyến gỗ: đây là các tuyến gỗ và hành trình vận chuyển gỗ,lưu vết hành trình, các sự cố và hỗ trợ cảnh báo.

-Quản lí nguyên liệu:
+Lọc dữ liệu và danh sách nhập dữ liệu


-Dánh sách quản lý bãi gỗ/kho tạm:

-Nhập nguyên liệu và phiếu sản xuất:


-Phiếu xuất phôi sản phẩm mộc:

*WEBSITE KẾT NỐI CUNG CẦU
-Kết nối cung-cầu về gỗ cho phép đăng ký, quản lí thành viên mua bán gỗ ,hiển thị trực quan trên GIS
-Tất cả người đùng internet có thể truy cập vào web và tra cứu các thông tin về nhu cầu mua bán gỗ ,thông tin về chủ rừng,nguồn gốc gỗ,...
Danh sách thông tin người bán:
Danh sách thông tin người mua:
*Tính năng nỗi bật:
-Dễ sử dụng
-Giám sát,truy vết hành trình
-Cảnh báo vi phạm
-Tích hợp mã vạch,Blockchain
-Hoạt  động trên nhiều môi trường, thiết bị
-Phân quyền linh hoạt
-Thừa kế dữ liệu từ hệ thống khác
 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN