Hệ thống thông tin
1. Đặt  vấn đề. 
Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ cũng như lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công vụ, công chức. Ngày 18/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Trước đó, năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/1/2008 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Trong năm 2013,  nhiều thành đã ban hành các chỉ thị liên quan đến việc tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Vì thế, cần thiết cần phải có các giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt để quản lý thời gian cũng như đánh giá chất lượng làm việc của công chức.  Như chúng ta đều biết, công nghệ thông tin với những đặc điểm của nó là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hành chính nhà nước. Thông qua ứng dụng nghệ thông tin thì mọi trì trệ, ách tắc của hoạt động hành chính nhà nước sẽ  được phản ánh dễ dàng qua hệ thống "gương phản chiếu" của môi trường điện tử hóa. Các hoạt động của bộ máy hành chính khi được thực hiện trên môi trường điện tử sẽ được kiểm soát theo các chuẩn mực; tính kỷ cương của nền  hành chính, nhờ đó mà sẽ được giám sát; công nghệ thông tin là công cụ giúp cho sự công khai, minh bạch và hiệu quả cho công cuộc cải cách hành chính của chúng ta. Chính vì thế, HueTechCo-op đã xây dựng thành công “Hệ thống thông tin góp phần phục vụ công tác giám sát, đánh giá chất lượng công việc và thời gian làm việc của công chức tỉnh” tại UBND tỉnh Quảng Trị để tạo lập một hệ thống cung cấp các thông tin về thời gian hoạt động, làm việc của công chức, giúp mọi người có thông tin cần thiết khi đánh giá hiệu quả công tác của mỗi công chức đồng thời tăng cường tính minh bạch công khai trong hoạt động hành chính nhà nước. Hệ thống đã được triển khai vận hành từ năm 2005 đến nay
2. Các thành phần chính của “HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA CÔNG CHỨC TỈNH” 
2.1. Các phân hệ chính trong hệ thống: 
Các phân hệ chính trong hệ thống
- HTC-Portal là đầu mối thông tin, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, nhiều phần mềm khác nhau như Thư điện tử, Quản lý hồ sơ công việc, Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, Lịch công tác, Hệ thống chat nội bộ... qua một module xác thực HTC-SSO (Sigle Sign On - đăng nhập một lần).
- HTC-ColecInfo: Có chức năng thu thập các thông tin liên quan về thời gian làm việc và hoạt động của công chức: - Tự động thu thập thông tin về thời gian làm việc của công chức; - Tự động thu thập thông tin về các hoạt động công vụ của công chức; - Tự động tập hợp các hoạt động công vụ của cán bộ từ các phần mềm tích hợp. 
- HTC-SMSService: Có chức năng nhắn tin tự động báo cáo thời gian và công việc của công chức hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đến thiết bị di động của lãnh đạo. Hệ thống cho phép tương tác hai chiều và được xây dựng bởi một modem 3G phổ thông.
- HTC-SuppInfo: Có chức năng công bố các thông tin liên quan về thời gian và hoạt động của công chức, bao gồm:
+ Thông tin chung về đơn vị của công chức, bao gồm: tên đơn vị, cơ cấu tổ chức của đơn vị,  quy định về  chức năng nhiệm vụ,  lịch công tác tuần,..; 
+ Thông tin trích yếu về lý lịch của công chức: họ tên, năm sinh, hình ảnh, lương, thành tích khen thưởng; - Bảng mô tả công việc của công chức được phân công phụ trách;
+ Thông tin về số lượng văn bản đơn vị tiếp nhận và ban hành của đơn vị trong tuần, tháng và năm; - Thông tin về thời gian làm việc của công chức;
+ Hiển thị các công chức đang trực tuyến (online) trên mạng - đang làm việc với máy tính;   
 Thông tin về số lượng văn bản tiếp nhận, số lượng văn bản xử lý, sáng kiến, phiếu trình xử lý công việc;
+ Thông tin về các hoạt động đoàn thể và các công tác được giao khác của công chức; - Thông tin chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị đối với công chức; 
+ Thông tin về ánh sáng, nhiệt độ phòng làm việc của công chức;
+ Và các thông tin theo yêu cầu của đơn vị triển khai.
- HTC-Chat: Cho phép cán bộ công chức trò chuyện thời gian thực mọi lúc mọi nơi, cho phép gửi tin nhắn 2 chiều từ máy tính đến máy điện thoại và ngược lại thông qua tổng đài tin nhắn nội bộ HTC-SMSGateway. Hệ thống còn tích hợp khả năng chat thoại (VoiIP), chat video (VideoCall) và đặc biệt có thể thiết lập mạng riêng ảo (VPN) để đảm bảo an toàn thông tin khi trao đổi.
- HTC-ISO: Tư vấn quy chế triển khai ứng dụng phần mềm thu thập và công bố các thông tin liên quan về thời gian và hoạt động của công chức. Đáp ứng được yêu cầu quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, phù hợp với hoạt động của công chức hành chính. 2.2. Tính năng nổi bật:
-Hệ thống là sự kế thừa, tích hợp một cách tối ưu và kinh tế nhất với các phần mềm hầu hết đang có sẵn ở các UBND tỉnh và các Sở ban ngành trong tỉnh, như: Thư điện tử, Quản lý hồ sơ công việc, Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, Lịch công tác, Theo dõi ý kiến chỉ đạo,.. và Cổng/Trang thông tin điện tử. Toàn bộ hệ thống được xây dựng trên ngôn ngữ Java/XSLT/HTML chạy trên đa hệ điều hành (Linux, Windows, Max OS,...), các giao thức chuẩn phổ biến: LDAP, SOAP, XMPP, các công nghệ tiên tiến: WebService, Hibernate, Ajax,... kèm theo những giải pháp mềm tối ưu cho vận hành hệ thống như cân bằng tải (load balancing) bằng giải pháp phần mềm nếu đơn vị chưa có điều kiện trang bị các phần cứng đáp ứng. Cơ sở dữ liệu sẽ tùy thuộc vào từng tỉnh hiện có, ưu tiên dùng cơ sở dữ liệu nguồn mở nổi tiếng PostgreSQL 9.0 trở lên. Yêu cầu phần cứng không đòi hỏi cao và sẽ linh hoạt theo hạ tầng hiện có của đơn vị mà HueTechCo-op sẽ tư vấn để có giải pháp tối ưu và kinh tế nhất.
Lưu ý: Cho dù các đơn vị đang sử dụng hệ thống phần mềm gì, xây dựng trên ngôn ngữ nào và có nhu cầu mong muốn tích hợp vào Cổng thông tin điện tử (theo cơ chế đăng nhập một lần - Sigle Sign On) thì HueTechCo-op đều hoàn toàn đáp ứng mà không yêu cầu phải phối hợp với các bên triển khai phần mềm khác.
2.3. Một số hình ảnh thực tế minh họa:
Toàn bộ hệ thống hiện đang vận hành ổn định ở VPUBND tỉnh Quảng Trị (từ năm 2005), toàn bộ các Sở, Ban ngành, Huyện và một số xã điển hình trên tỉnh Quảng Trị. Hệ thống hằng ngày tiếp nhận trung bình trên 5 nghìn tài khoản đăng nhập, hiện tại hệ thống đang quản lý hơn 6 nghìn tài khoản là cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh và tiếp tục tăng theo thời gian. Những hình ảnh dưới đây là những hình ảnh thực tế đang sử dụng hằng ngày.
- Chức năng tiếp nhận xử lý văn bản đến và văn bản ban hành: 
- Chức năng tra cứu Văn bản UBND mới tiếp nhận: 
- Chức năng tra cứu Văn bản UBND mới ban hành:
 

- Chức năng xem lịch tuần của các đơn vị: 

 

 - Chức năng nhắn tin thông báo qua mạng máy tính: 
- Chức năng chat qua mạng (web-based): 
 
 
- Chức năng chat qua mạng (desktop-based):  
- Tra cứu – tìm kiếm văn bản ban hành các đơn vị: 
- Danh sách cán bộ, công chức  đăng nhập để sử dụng môi trường làm việc qua mạng và khai thác hệ thống thông tin dành cho cán bộ, công chức của tỉnh:
 
- Chi tiết đăng nhập  sử dụng môi trường làm việc qua mạng và khai thác hệ thống thông tin dành cho cán bộ, công chức của tỉnh: 
 

 * Hiện trạng triển khai:
- Hệ thống được triển khai song song ở VDC3 (hệ thống chính) và Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Trị (hệ thống dự phòng)
- Quản lý trên 6 nghìn cán bộ công chức, viên chức toàn tỉnh Quảng Trị
- Đã ban hành các quy chế cần thiết để thực thi: tất cả các công văn, giấy tờ đều phải giải quyết qua hệ thống chỉ trừ những trường hợp đặc biệt như là công văn mật và khẩn.
- Hệ thống được xây dựng trên công nghệ tiên tiến, bảo mật cao, triển khai được trên nhiều hệ điều hành và có khả năng tích hợp bất kỳ ứng dụng phần mềm nào vào Cổng thông tin điện tử để góp phần vào hệ sinh thái cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho người sử dụng. Hiện các phần mềm đã tích hợp vào cổng: Thư điện tử, Quản lý hồ sơ công việc, Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, Lịch công tác, Chat, SMS (nhắn tin 2 chiều máy tính - điện thoại), Hệ thống báo cáo nhanh, Công báo, Quản lý hồ sơ CBCC, Thi đua khen thưởng. 3. Liên hệ HTX Công nghệ thông tin Huế (HueTechCo-op) được thành lập từ năm 2010 với các thành viên ưu tú của Huesoft (Trung tâm Công nghệ Thông tin của tỉnh TT.Huế) trước đây. Hầu hết 12 thành viên trên 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành; rất có kinh nghiệm trong các dự án công nghệ thông tin về chính phủ điện tử, về hành chính công và các giải pháp tích hợp phức hợp. Huetechco-op luôn thường trực đường dây nóng nhằm hướng dẫn giải quyết các sự cố và tư vấn về các giải pháp về công nghệ thông tin cho Quý đơn vị có nhu cầu.
 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN