Kỷ niệm 73 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11.4.1946 – 11.4.2019

Hợp tác xã dệt thổ cẩm thị trấn A Lưới đã tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11.4.1946 – 11.4.2019. Tại buổi kỷ niệm, các hội viên trong Hợp tác xã dệt thổ cẩm thị trấn A Lưới đã ôn lại chặng đường 73 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11.4.1946 – 11.4.2019 và ôn lại sau thời gian hình thành, phát triển của Hợp tác xã dệt thổ cẩm thị trấn A Lưới.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm thị trấn A Lưới đã hoạt động từ lâu, tuy nhiên có Quyết định thành lập từ năm 2016. Với 10 thành viên; chủ yếu dệt thổ cẩm Dèng A Lưới và kết nối đầu ra sản phẩm; có thu nhập 2 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận năm 2018 là 12 triệu đồng.
Phương hướng của HTX trong những năm tiếp theo là phát triển thành viên, phát triển số lượng Hợp tác xã, nâng doanh thu và thu nhập cho các thành viên. Với các giải pháp phát triển kinh tế Hợp tác xã như tập huấn; triển khai các chính sách hỗ trợ; nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế HTX./.

 

H. Hải - P. Tuyết
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN