Thừa Thiên Huế phổ biến pháp luật về thuế liên quan đến hợp tác xã

Sáng ngày 9/7, tại TP. Huế, Liên minh Hợp tác xã (HTX) phối hợp với Cục Thuế Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật về thuế liên quan đến HTX. Tham gia hội nghị có lãnh đạo Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Liên minh HTX, Phòng nghiệp vụ, tuyên truyền Cục Thuế, Chi cục thuế; lãnh đạo, kế toán các HTX trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Tại hội nghị, các thành viên được phổ biến, triển khai chính sách pháp luật về thuế cho các HTX (bao gồm triển khai Nghị định 119 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Thông tư 07 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03 hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX).

Các chính sách về thuế liên liên quan đến HTX; nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), thời điểm lập, bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy HĐĐT, trách nhiệm của người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT; thành lập và thời hạn cấp đăng ký HTX, quy trình phối hợp tạo và cấp mã số HTX…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX, Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế Thừa Thiên Huế cùng trao đổi, thảo luận, giải đáp các vấn đề vướng mắc, khó khăn, tồn tại về thực hiện pháp luật trong lĩnh vực thuế mà các HTX đang gặp phải trong quá trình hoạt động.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN