Sản phẩm

Phần mềm kế toán HTX

Phần mềm Kế toán HTX HTC-Accounting là một phần mềm chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác kế toán cho các HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp được HTX Công nghệ Thông tin Huế thiết kế và xây dựng từ năm 2009.

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Hệ thống truy suất nguồn gốc sản phẩm, đang áp dụng tại HTX sản xuất và kinh doanh Bưởi Chí Đám tỉnh Phú Thọ.

Hệ thống tổng hợp báo cáo

Hệ thống tổng hợp báo cáo đa cấp liên thông HTC-SmaRep đang áp dụng cho Liên Minh HTX Thừa Thiên Huế

Truy xuất nguồn gốc gỗ

Hệ thống Quản lý truy xuất nguồn gốc gỗ là một bộ công cụ hỗ trợ toàn diện cho việc truy xuất nguồn gốc gỗ sản xuất sản phẩm mộc từ rừng đến nhà máy,trong nhà máy và đến khi xuất bán sản phẩm mộc.

Hệ thống Giám Sát DVMTR WEBGIS

Xây dựng Hệ thống Trực tuyến cơ sở dữ liệu Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Hệ thống thông tin

Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ cũng như lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công vụ, công chức.

Trang [1]