Kết nối cung cầu qua sàn thương mại điện tử kinh tế hợp tác

Sau hơn 1 năm triển khai, sàn thương mại điện tử kinh tế hợp tác của Liên minh HTX tỉnh TT Huế đã tích hợp hiệu quả dữ liệu thông tin nông sản để kết nối, tìm đầu ra cho sản phẩm các HTX, làng nghề, cơ sở sản xuất và hộ nông dân. Sàn thương mại điện tử đi vào hoạt động, tạo nhiều thuận lợi trong kết nối cung cầu, hạn chế tiếp xúc, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Sàn Kinh tế hợp tác chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản với bà con tỉnh Hà Giang

Tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn đang diễn ra khá phức tạp rất khó khăn cho tất cả bà con, đặc biệt là bà con đang sống trong vùng tâm dịch. Vì vậy một số hộ gia đình đang trồng và phát triển các loại cây ăn quả, nông sản đang nằm trong tình thế bị động và có nguy cơ mất trắng.

Thông tin tuyển dụng

Sàn kinh tế hợp tác tuyển dụng nhiều vị trí

Tập huấn cho các HTX phần mềm kế toán HTX

Là HTX công nghệ thông tin đầu tiên và duy nhất của cả nước, Hue TechCo-op sau 5 năm thành lập đã xây dựng được gần 30 sản phẩm cho khách hàng, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý và điều hành, nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là khối kinh tế tập thể (KTTT).

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM (11/4)

Kinh tế hợp tác xã trước yêu cầu mới TTH - Vai trò tự chủ của các HTX được đề cao, thành viên tham gia HTX tự nguyện. Nhiều HTX mạnh dạn huy động các nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất.

Kỷ niệm 73 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11.4.1946 – 11.4.2019

Tại buổi kỷ niệm, các hội viên trong Hợp tác xã dệt thổ cẩm thị trấn A Lưới đã ôn lại chặng đường 73 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11.4.1946 – 11.4.2019 và ôn lại sau thời gian hình thành, phát triển của Hợp tác xã dệt thổ cẩm thị trấn A Lưới.

Chủ đề Ngày HTX Quốc tế năm 2019 (CoopsDay): “HTX vì việc làm bền vững”

NGÀY HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ LẦN THỨ 97 CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ VÀ LẦN THỨ 25 CỦA LIÊN HỢP QUỐC Ngày 06 tháng 7 năm 2019 Chủ đề “Hợp tác xã vì việc làm bền vững” .

Trang [1]