Thành lập HTX Lâm nghiệp bền vững xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc


Sáng ngày 4/7, tại xã Lộc Thủy, đã diễn ra Đại hội thành lập hợp tác xã (HTX) lâm nghiệp bền vững Lộc Thủy, đây là một trong 3 HTX lâm nghiệp được thành lập đầu tiên trên địa bàn huyện Phú Lộc. HTX Lâm nghiệp bền vững Lộc Thủy được thành lập với 14 thành viên là các hộ gia đình trồng rừng trên địa bàn, bước đầu các hộ sẽ tham gia trồng rừng theo chứng chỉ FSC với diện tích khoảng 75 ha rừng, sau đó sẽ tiếp tục hướng đến phát triển thêm thành viên và diện tích.
 

Theo đánh giá, hiện tại trên địa bàn xã Lộc Thủy có khoảng hơn 1.000ha diện tích trồng rừng sản xuất chưa tham gia vào chương trình trồng rừng gỗ lớn chứng chỉ FSC. Vì vậy, mục tiêu hướng tới của việc thành lập các HTX lâm nghiệp bền vững là nhằm góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên trong HTX; đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ cho thành viên phát triển bền vững rừng trồng gỗ lớn FSC. Đồng thời, đảm bảo quản lý, sử dụng và tích lũy vốn có hiệu quả để phát triển kinh tế, mở rộng dịch vụ, sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu của các thành viên, tiến tới đáp ứng nhu cầu thị trường, có chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh nhằm thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế HTX cùng phát triển một cách bền vững.

Bên cạnh đó, việc trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chí của Hội đồng quản trị rừng thế giới (Chứng chỉ FSC) không chỉ mang lại mục tiêu lợi ích về kinh tế cao mà còn tăng tính phòng hộ của rừng, như: giảm xói mòn, chống sạt lở, rửa trôi đất…, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và chống biến đổi khí hậu; đáp ứng yêu cầu phát triển lâm nghiệp bền vững trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa sử dụng gỗ rừng trồng, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân sống bằng nghề rừng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN